1. Üldsätted

1.1. Käesolevad kaupade ostu-müügi tingimused (edaspidi "tingimused") on poolele siduv juriidiline dokument, milles on sätestatud ostja ja müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja selle eest tasumise tingimused, kauba tarnimise ja tagastamise tingimused, poolte vastutus ja muud www.ag-rieker.ee e-poes kauba ostu ja müügiga seotud tingimused.

1.2. Tellimuse esitamisega kinnitab ostja, et nõustub käesolevate tingimustega.

1.3. Ostja ja müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, kui ostja on e-poes peale ostukorvi loomist, tarneaadressi märkimist, makseviisi valikut ja tingimustega tutvumist vajutanud nuppu „Osta“.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Ostja peab www.ag-rieker.ee e-poest kaupa tellides esitama ostu sooritamisel küsitud andmed: ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbri ning märkima täpse aadressi toodete tarnimiseks.

2.2. Ostja vastutab ostu sooritamisel õigete andmete esitamise eest.

2.3. Tellimuse esitamisega nõustub ostja, et tema poolt edastatud isikuandmeid töödeldakse tellimuse täitmise eesmärgil. Samuti nõustub ostja, et ostja poolt määratud e-posti aadressile saadetakse kauba tellimiseks vajalikud teated.

2.4 Ostja isikuandmeid võib turunduseesmärkidel töödelda ainult ostja enda nõusolekul.

2.5. Müüja kohustub mitte avaldama ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui seda nõuab pädev riigiasutus Eesti Vabariigi seadustes sätestatud juhtudel, või ostja eraldi kirjalikul nõusolekul.

3. Ostja õigused ja kohustused

3.1. Ostja kohustub tasuma müüjale tellitud kauba eest kokkulepitud summa ja kauba vastu võtma.

3.2. Maksevormis tuleb esitada täielik ja õige teave. Kui ostja esitab maksevormis ebatäpseid, valesid või eksitavaid andmeid, on www.ag-rieker.ee e-poel õigus tühistada ostja registreering ja andmed kustutada.

3.2. Ostuvormis näidatud ostja andmete muutumisel peab ostja sellest viivitamatult müüjat teavitama.

3.3. Ostjal on õigus kauba ostu-müügilepingust taganeda vastavalt kauba tagastamise eeskirjades sätestatud tingimustele.

3.4. www.ag-rieker.ee e-poes tellimust vormistades nõustub ostja käesolevate ostu-müügireeglitega ning kohustub järgima neid ja Eesti Vabariigis kehtestatud õigusakte.

4. Müüja õigused ja kohustused

4.1. Müüja kohustub looma ostjale kõik tingimused www.ag-rieker.ee e-poes osutatavate teenuste korrektseks kasutamiseks.

4.2. Kui ostja üritab kahjustada e-poe töö stabiilsust ja turvalisust või rikub oma kohustusi, on müüjal õigus viivitamata ja hoiatamata ostja juurdepääs e-poele peatada, lõpetada või seda piirata.

4.3. Müüja kohustub austama ostja õigust privaatsusele ning kaitsma tema isikuandmeid, mis on sisestatud e-poe ostuvormi, ning mitte edastama neid kolmandatele isikutele.

4.4. Müüja kohustub toimetama ostja tellitud kaubad ostja poolt määratud aadressile.

4.5. Müüja võib oluliste asjaolude ilmnemisel e-poe tegevuse ajutiselt või jäädavalt lõpetada, ilma ostjat sellest teavitamata.

4.6. Müüja võib ühepoolselt muuta nende reeglite tingimusi.

4.7. Kui ostja kasutab pärast neid muudatusi www.ag-rieker.ee e-poe teenuseid, loetakse, et ostja on reeglite muudatusega nõus.

5. Kaupade tellimine, hinnad, maksmise kord ja tähtajad.

5.1. Ostja saab e-poest tellida 7 päeva nädalas, 24 tundi ööpäevas.

5.2. Tellimusi võetakse vastu ainult www.ag-rieker.ee e-poe kaudu.

5.4. Kõik e-poes olevad hinnad on näidatud eurodes, koos käibemaksuga.

5.5. Ostja kohustub tellimuse eest tasuma kohe pärast tellimuse kinnitamist. Saadetise ettevalmistamine algab alles peale kauba eest tasutud summa laekumist.

5.6. Kui ostja ei tasu makset, siis tellimus tühistatakse.

6. Kaupade kohaletoimetamine.

6.1. Ostja kohustub tellimuse vormistamisel märkima täpse tarneaadressi.

6.2. Kui kaup tarnitakse ostja poolt määratud aadressile, kaotab ostja õiguse esitada müüjale pretensioone, kui kaup tarnitakse valele isikule.

6.3. Kaup saadetakse ostjale välja 2 tööpäeva jooksul alates makse kinnitamisest.

6.4. Müüja ei võta vastutust tarnetingimuste rikkumise eest kõikidel juhtudel, kui kaupa ei toimetata Ostjale kätte või kui kaupa ei tarnita õigeaegselt Ostja süül või Müüjast sõltumatutel asjaoludel.

6.5. Ostja kohustub müüjat viivitamatult teavitama, kui saadetis saabub kahjustatud pakendis, kui saadetis sisaldab tellimata tooteid või vales koguses tooteid, või kui tooted ei saabu täielikult komplekteerituna.

6.6. Ostja kohustub müüjale e-posti teel edastama pildid kahjustatud saadetisest ja/või kaupadest.

7. Kauba kvaliteet ja garantiid

7.1. Iga www.ag-rieker.ee e-poes müüdava toote andmed on ära toodud iga toote juures olevas tootekirjelduses.

7.2. Kaupluses piltidel kuvatavad kaubakogused ei ole alati seotud kauba hinnaga. Pildil võib kaupa olla rohkem, kuid hind on märgitud ühiku kohta. Mõõtühikud on toodud ära tootekirjelduses. Kauba värvus võib veidi erineda, sõltuvalt Ostja poolt kasutatavast monitorist.

7.3. Müüja võib anda üksikutele kaubaliikidele vastava kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on toodud ära kauba kirjelduses.

8. Turundus ja teave.

8.1. Müüja saab www.ag-rieker.ee e-poes korraldada erinevaid kampaaniaid ja pakkumisi.

8.2. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ilma eraldi ette teatamata pakkumiste ja kampaaniate tingimusi muuta ning neid tühistada. Igasugune pakkumiste ja kampaaniate tingimuste muutmine või tühistamine kehtib nende muutmise või tühistamise hetkest alates.

8.3. Müüja saadab kõik teated ostjale ostja poolt ostuvormil esitatud e-posti aadressile.

8.4. Ostja saadab kõik teated ja küsimused müüjale e-poe jaotises „Kontaktid“ märgitud kontaktidele.

8.5. Müüja ei vastuta, kui ostja ei saa saadetud teavet või kinnituskirju kätte internetiühenduse häirete, e-posti teenusepakkuja poolsete häirete, kirjade rämpsposti kausta sattumise või ostja poolt valesti näidatud andmete tõttu.

8.6. Ostja isikuandmeid võib turunduseesmärkidel töödelda käesolevate reeglite punktis 2.4 toodud tingimustel.

9. Lõppsätted.

9.1. Käesolevad kaupade ostu-müügitingimused on koostatud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja õigusaktidele.

9.2. Nendele reeglitele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust. Kõik nende reeglite rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse erimeelsused seadusega kehtestatud korras.

close

Norų sąrašas